ชื่อผู้จอง :  *
ชื่อผู้เข้าพัก :  *
บริษัท :
ที่อยู่ :
อีเมล์ :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
เบอร์แฟกซ์ :
วันที่เข้าพัก :  *
วันที่ออก :  *
ความต้องการพิเศษ :
 
ROOM EXTRA BED PRICE
1. STANDARD - 1,000 บาท
2. SUPERIOR 1,500 บาท (+400 บาท กรณี Extra bed)
3. DELUXE 2,000 บาท (+400 บาท กรณี Extra bed)

ใส่รหัสความปลอดภัย :